Phần mềm GPP Plus

Quản lý thông minh
Liên thông tiện ích

Quản lý quy trình tổng thể

Hoạt động kinh doanh dược

Liên thông dữ liệu dược quốc gia

Theo chuẩn của Bộ Y Tế

Liên kết tích hợp

Phần mềm quản lý nhà thuốc

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý kinh doanh dược GPP Plus được xây dựng với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của chủ doanh nghiệp kinh doanh dược trong việc quản lý tổng thể quy trình hoạt động của doanh nghiệp: từ mua - bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng - đối tác, kế toán, quản lý nhân sự, báo cáo thống kê, cũng như giảm tải khối lượng hồ sơ giấy tờ nhập liệu, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Tính năng ưu việt

Đảm bảo liên thông dữ liệu theo quy định của Bộ Y Tế một cách tự động lên Hệ thống Dược quốc gia. Liên kết, tích hợp dữ liệu với hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc. Cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện với hóa đơn điện tử.

Video GPP Plus

Phần mềm duy nhất giúp quản lý tổng thể quy trình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dược, phân quyền rõ ràng cho từng phòng ban chức năng, đảm bảo công việc rõ ràng, minh bạch, truy vết dễ dàng.

Các Phân Hệ

Các phân hệ giúp cho quá trình quản lý được rõ ràng, minh bạch

Mua - Bán hàng

Phân hệ Mua - Bán hàng giúp quản lý dễ dàng quy trình xuất - nhập - trả hàng - thu hồi từ Nhà cung cấp; Khách hàng, truy xuất hóa đơn mua bán thuận tiện.

Quản lý Khách hàng - Đối tác

Phân hệ Quản lý Khách hàng - Đối tác giúp quản lý thông tin Khách hàng & Nhà cung cấp, đối soát công nợ, kiểm soát luồng thu-chi

Báo cáo thống kê

Phân hệ Báo cáo Thống kê giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng nhờ hệ thống báo cáo doanh thu, báo cáo xuất-nhập-tồn hàng hóa... chính xác, thời gian thực.

Kế toán

Phân hệ kế toán giúp truy soát hóa đơn thu chi và ghi nhận sổ quỹ.

Nhân sự

Phân hệ Nhân sự giúp quản lý bảng lương, hợp đồng, chấm công, phân công công việc.

Quản lý kho

Phân hệ Quản lý kho giúp tinh giảm hoạt động kiểm kê, điều chuyển, xuất hủy.

Liên hệ

Phần mềm quản lý quy trình và tích hợp ERP cho doanh nghiệp kinh doanh dược

Địa chỉ

Thanh Xuân, Hà nội.

Email

contact@kinhdoanhduoc.com.vn